Fujifilm XQ2 - jpmccormac
You can take a carriage through parts of Prague

You can take a carriage through parts of Prague

PragueXQ2Grand CircleElbe River Cruise

From Prague